dự án safira khang điền

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại TP. HCM để tránh lãng phí, lấn chiếm

TP HCM điều chỉnh quy hoạch nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu suất lao động, tái cơ cấu xây dựng nông thôn mới. “Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sẽ tạo điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống …

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại TP. HCM để tránh lãng phí, lấn chiếm Read More »